🎶 Ngoài bản chính của Vương Đại Mao và Gia Gia ra thì đây cũng là một bản cover khá hot trên tiktok, giọng bạn này hay thật đấy, tên bốn chữ cũng khá đặc biệt ❤️.

☁️➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖☁️

🎼 Trình bày : Dương Tử Kỳ Nha (杨梓琪呀)
🎼 Nhạc : Gia Gia (家家)
🎼 Lời : Gia Gia (家家)

☁️➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖☁️

🎼 Dịch & Edit Video: Đầu Gỗ
🎼 Page Facebook : Đầu Gỗ (
🎼 Ảnh gốc : Ảnh lấy từ manga Con tim rung động (

✔️ PLZ DONOT RE-UP

☁️➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖☁️

➔ 歌曲及其音乐版权为其音乐公司所有。如版权方认为影片有侵权一事,请与本频道联系,我们将彻底删除影片。
➔ I do not own original songs and images. Regarding copyright issues please contact me by email.
Email: daugo2610@gmail.com

Nguồn: https://vanphongphamhaiphong.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vanphongphamhaiphong.org/kinh-doanh/

Author

23 Comments

 1. Đầu Gỗ Reply

  PIN YIN
  Hái yǒu shén me děngdài
  hái yǒu shén me bēi'āi
  zhè gùshì zhōng de rén bù tài jīngcǎi
  xià qùle yòu huílái
  ér rén què yǐ bùzài
  tā chóngfùzhe wǒ xiōngyǒng de rěnnài
  jīnnián lánhuā yòu kāi
  kāile tā yě huì bài
  wǒ xiǎng yào yīgè rén huó dé jīngcǎi
  yǒuxiē rén zǒng huì lái
  yǒuxiē rén zài wǒ xīnzhōng zài páihuái
  wǒ nále zǒng huì huán
  nǐ nále jiù táo kāi
  zài shīqù zhōng wǒ màn man de biàn dāi
  shì bù tóngbù de wèilái
  què bǎ shūbāo zhōng de rìjì gēnggǎi
  bǎ xūwèi de chén'āi
  yě quánbù dōu yǎngài
  bǎ měi cì xīntòng dōu dàngchéng huógāi
  bǎ xīn màn man de shìhuái
  wǒ xiāngxìn zǒng yǒu yītiān nǐ huì míngbái
  wǒ gěi nǐ de ài
  wǒ gěi nǐ de ài
  gěi nǐ de ài
  gěi nǐ de ài
  téng bù téngtòng bù tòng
  zhèyàng yīzhí bèidòng
  huànxiǎng zhōng wǒ de mèng
  zǒng huì guòfèn yàomìng de jiǒng
  zài guòqù měi gè shíhòu
  wǒ dūhuì xiǎngxiàng de niàntou
  bié pà nǐ jiùsuàn wǒ shì nǐ de
  xiǎo xiǎo gǒu yě zǒng huì bèi dǎ tòng
  yìniàn zhōng xiǎng bù tòng
  què zǒng shì bèi yīcì tāo kōng
  zài qùnián xiàtiān gēn nǐ shuōle
  yīgè xiǎo xiǎo yāoqiú
  dā yìng liǎo bù fàngshǒu
  ér rújīn yě zàibu huítóu
  hái yǒu shé me děngdài
  hái yǒu shé me bēi'āi
  zhè gùshì zhōng de rén bù tài jīngcǎi
  xià qùle yòu huílái
  ér rén què yǐ bùzài
  tā chóngfùzhe wǒ xiōngyǒng de rěnnài
  wǒ nále zǒng huì huán
  nǐ nále jiù táo kāi
  zài shīqù zhōng wǒ màn man de biàn dāi
  shì bù tóngbù de wèilái
  què bǎ shūbāo zhōng de rìjì gēnggǎi
  bǎ xūwèi de chén'āi
  yě quánbù dōu yǎngài
  bǎ měi cì xīntòng dōu dàngchéng huógāi
  bǎ xīn màn man de shìhuái
  wǒ xiāngxìn zǒng yǒu yītiān nǐ huì míngbái
  wǒ nále zǒng huì huán
  nǐ nále jiù táo kāi
  zài shīqù zhōng wǒ màn man de biàn dāi
  shì bù tóngbù de wèilái
  què bǎ shūbāo zhōng de rìjì gēnggǎi
  bǎ xūwèi de chén'āi
  yě quánbù dōu yǎngài
  bǎ měi cì xīntòng dōu dàngchéng huógāi
  bǎ xīn màn man de shìhuái
  wǒ xiāngxìn zǒng yǒu yītiān nǐ huì míngbái
  wǒ gěi nǐ de ài
  la la la la la la…

 2. Tuanlemanh Le Reply

  Bài này giọng dương tử kỳ nha hay thực sự,hợp hơn cả vương đại mao và gia gia!giọng lạ chất vãi,nghe buồn man mác lại khắc khoải(tiktok đưa tôi đến đây)

 3. hải yến Reply

  phiên âm ĐK mùa hạ năm ngoái

  ua ná lơ chung huây oái, ní ná lơ chiu táo cai
  chai sí chu chung ua man mab tơ biên tai
  sì bú tung bú tơ quay lai
  choe ba siu bao dung tơ ri chi câng cai

  bá xú quay tơ chân ái,de chuấn bu tâu dang cai
  ba máy xư xìn tung tâu tấng châng hua cai
  ba xín mán man tơ si hoai
  ua xang xi chung dâu y thiên ni huây mín bai
  ( ùa cây ni tớ ai )×4

 4. Còn có gì để mà chờ đợi , còn có gì để mà xót xa.
  Những con người trong câu chuyện này đâu phải quá ưu tú… 🙄

 5. Huyen Nguyen Reply

  Xem từ ngày mới 80k view… 86 ngày đã qua a và tôi có lẽ sắp chỉ còn là kỉ niệm với nhau ^^

 6. Mị từ tik tok bơi qua nè!!! Ai giống mị ĐIỂM DANH 👇👇👇

 7. Huyên Hoàng Nhược Reply

  nghe nhiều bản thấy bản này là hay nhất

 8. SƯUTẦM NHẠC Reply

  Bài hát này đã phát ra từ miệng "Ngáo Husky" Ngáo đưa tôi đến đây😂😂

 9. Cẩm Ly Đàm Reply

  Xem mấy vid về PUBG với Free Fire trên Tiktok nghe thấy bài này nên lên đây lục 😅

Write A Comment