Còn Bình Đẳng Hay Không.???
Khi người Tàn Tật đặc biệt Nặng phải bán nhà đi sinh sống và chữa bệnh Vẫn bị đánh thuế thu nhập
Còn
Một doanh nghiệp sử dụng 30% người lao động khuyết tật còn được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp
Vậy Mà Chi Cục Thuế Thanh Xuân đánh thuế thu nhập
Người Tàn Tật
Phải chăng lãnh đạo cơ quan thuế Quận Thanh Xuân Chống Đảng
Tôi nghĩ đối với người Bị thần kinh
Được luật dân sự miễn trách nhiệm Hình Sự
Hạn chế nghĩa vụ Dân Sự
Buộc phải có người Giám Hộ
Được Nhà Nước Trợ Cấp XH & Bảo Hiểm XH
Thì Đương Nhiên được miễn tất cả các loại thuế
Bởi vậy những nhà làm luật của Quốc Hội Nước CHXH Chủ Nghĩa Việt Nam chúng ta
Không cần có văn bản hướng dẫn luật nữa
Lãnh Đạo chi cục thuế
Đang làm sai đường lối của Đảng
Trái Quy Định Của Nhà Nước
Không hoặc cố tình không hiểu Luật Pháp của Quốc Hội
Đã Thông Qua
Hỏi Họ Chống Đảng
Hay Chống Nhà Nước & Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam!

Nguồn: https://vanphongphamhaiphong.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vanphongphamhaiphong.org/thue/

Author

Write A Comment