Trường hợp Công ty theo trình bày ký hợp đồng thuê lao động là người nước ngoài, theo thỏa thuận tại hợp đồng Công ty phải trả tiền thuê nhà, điện, nước, điện thoại… cho người lao động nếu các khoản chi này đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC thì được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN. Số thuế GTGT đầu vào của các khoản chi phí nêu trên không được khấu trừ, được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

Trường hợp doanh nghiệp tại Việt Nam có phát sinh hóa đơn GTGT thuê nhà cho các chuyên gia nước ngoài sang Việt Nam làm việc, là nhân viên của doanh nghiệp ở nước ngoài, chịu sự điều động của doanh nghiệp ở nước ngoài, được doanh nghiệp ở nước ngoài trả lương và hưởng các chế độ của doanh nghiệp ở nước ngoài trong thời gian sang Việt Nam công tác, giữa doanh nghiệp ở nước ngoài và doanh nghiệp tại Việt Nam có hợp đồng bằng văn bản nêu rõ doanh nghiệp tại Việt Nam phải chịu các chi phí về chỗ ở cho các chuyên gia người nước ngoài làm việc tại Việt Nam do doanh nghiệp tại Việt Nam chi trả được khấu trừ, hoàn thuế GTGT theo quy định.

Xem thêm tại: www.ketoan.tv

Nguồn: https://vanphongphamhaiphong.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vanphongphamhaiphong.org/thue/

Author

1 Comment

Write A Comment